TYGODNIKNR 10/2012
05-12-2012 ŚRODA
Nije mrtav koji živi u našem srcu... Ku pamięci ś.p. VLADANA PRODANOVICIA

Klub NOWE BAŁKANY

To elitarne miejsce spotkań osób, dla których Bałkany nie są obojętne. Dla tych, którzy związali swoją aktywność zawodową
czy naukową z tym kręgiem, ale też dla pasjonatów, których u nas przecieżnie brakuje. Proponujemy rozmowę z wybitnymi przedstawicielami bałkańskiego świata kultury, nauki, polityki
czy gospodarki o tym, jak oni widzą współczesny świat.

Czy Polska ma swoje interesy na Bałkanach? A może nasza polityka w tym kręgu jest jedynie wypadkową wspólnej polityki europejskiej? Dlaczego zapomnieliśmy o spuściźnie księcia
Adama Czartoryskiego czy Zygmunta Miłkowskiego?
Pytania te zadawać będziemy politykom, którzy kształtują dziś cele naszego państwa, ale i nieobce im jest poczucie międzynarodowej solidarności.

Spotkania klubu będą miały charakter otwarty.

[Pierwsze spotkanie Klubu NOWE BAŁKANY planujemy na jesień 2012 roku. O temacie dyskusji, zaproszonym gościu, szczegółowym terminie i miejscu spotkania – poinformujemy oddzielnie]